Haalbaarheid warmtepompen bepalen met de WarmtepompWijzer


Warmtepompen zijn een belofte voor energie-efficiency in de industrie. Daarom lanceert De Kleijn Energy Consulting – het brein achter IndustrialHeatPumps.nl – de WarmtepompWijzer. Met deze online rekentool kunnen bedrijven eenvoudig vaststellen of warmtepompen van toegevoegde waarde zijn voor hun processen. Daarnaast zorgt de WarmtepompWijzer voor kennisoverdracht over de industriële toepassing van warmtepompen.

Hoewel de potentie groot is, worden warmtepompen beperkt ingezet in de industrie. Restwarmte met een lage temperatuur wordt veelal geloosd, terwijl er tegelijkertijd veel vraag is naar warmte met een hogere temperatuur. Rolf Broekman, warmptepompspecialist bij De Kleijn Energy Consulting, legt uit: “Bedrijven hebben weinig kennis over de mogelijkheden, dus kunnen zij moeilijk beoordelen of warmtepompen voor hen rendabel zijn. De stap naar een adviseur is vaak weer te groot. Dit vormde de aanleiding voor de WarmtepompWijzer.”

Kennis ontsluiten

De ontwikkeling is ondersteund door Agentschap NL. Martin Jongstra was vanuit het MJA-programma betrokken als adviseur: “Informatie over warmtepompen was voorheen erg versnipperd. De  Warmtepompwijzer ontsluit die informatie snel, eenvoudig en op één plek.” Aan de rekentool ligt veel kennis ten grondslag, aldus Broekman. “De eerste stap was dan ook het verzamelen van data. Vervolgens hebben we een prototype ontwikkeld, getest op allerlei cases en geoptimaliseerd.”

Gebruikers voeren stapsgewijs gegevens in over de restwarmtebron, het te verwarmen proces en de energieprijzen. Broekman: “Informatiebuttons bieden gebruikers de nodige kennis over warmtepompen. Dit geeft inzicht in de factoren die de haalbaarheid van een warmtepomp beïnvloeden. Voor aanvullende informatie verwijst de tool naar IndustrialHeatPumps.nl, ons informatieplatform over warmtepompen in de industrie.”

Concreet resultaat

Broekman: “De WarmtepompWijzer berekent of een warmtepomp zinvol is, hoeveel energiebesparing dat oplevert en wat de investeringskosten globaal zijn. De resultaten worden grafisch gepresenteerd en samengevat op één A4. Goed bewijsmateriaal om je leidinggevende te laten zien: dit is interessant.” Jongstra: “We hopen dat meer bedrijven warmlopen voor warmtepompen. Vanuit MJA kunnen wij ze verder helpen met advies en ondersteuning.” 

De WarmtepompWijzer is in eerste instantie ontwikkeld voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. Broekman: “Daar zijn veel processen met een geschikte temperatuur voor warmtepompen. Frietfabriek McCain realiseerde met een warmtepomp een energiebesparing en CO2-reductie van 70 procent op het droogproces. Ook andere bedrijven kunnen met warmtepompen enorm besparen. Het kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld aardgas helemaal overbodig wordt.”

Up-to-date

Omdat de markt van warmtepompen volop ontwikkelt, is de WarmtepompWijzer opgezet online. Broekman: “Zo kunnen we de tool goed up-to-date houden en uitbreiden voor andere industrieën en technieken. We gebruiken de meest recente informatie over rendementen, inzetgebieden en investeringskosten. Met dit middel willen we de bekendheid van warmtepompen vergroten. Maar het zijn de warmtepompen die uiteindelijk zorgen voor de energiebesparing.”   

De WarmtepompWijzer is bereikbaar via www.industrialheatpumps.nl/warmtepompwijzer

 Over het MJA-programma

Hoe verbeteren we de energie-efficiency tussen 2005 en 2020 met 30 procent en verduurzamen we de energievoorziening? De Nederlandse overheid, bedrijven, instellingen en gemeenten maakten hierover afspraken in de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3 en MEE). Deelnemers krijgen ondersteuning van het MJA-programma, dat aanjaagt, begeleidt, adviseert, kennisnetwerken faciliteert en projecten (deels) financiert. Als resultaat verbeterde de energie-efficiency sinds 1992 jaarlijks met gemiddeld 2 procent, dankzij maatregelen in bedrijfsprocessen en de keten. Het MJA-programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie: www.agentschapnl.nl/mja.

Geschreven door: Voxx Communicatieadviseurs, Imke Hamacher

Redactie

De redactie plaatst nieuws, onderzoeksresultaten over de Nederlands industrie, productie processen en ontwikkelingen binnen de techniek. Mist u nieuws? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen van Redactie >

3 reacties

  1. Joost Nauta zegt:

    Informeer ook bij de aanschaf van een warmtepomp naar de mogelijkheden voor het aanvragen van de Energie InvesteringsAftrek. Deze fiscale korting bedraagt ongeveer 10 procent op de investeringskosten.

  2. Arno zegt:

    Erg interessant en bruikbaar artikel!
    Ik hoop tevens dat de bekendheid door deze wijzer wordt vergroot. Een warmtepomp is immers een goed middel voor energiebesparing.

Plaats een reactie