CBS: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie monitor


De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in januari 2012 flink hoger dan een jaar eerder. De producten van de branche werden tegen een hogere prijs van de hand gedaan. In de chemische en de farmaceutische industrie lagen de waarden van de ontvangen orders onder het niveau van januari 2011.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2012)

Aanzienlijk hogere omzet, iets hogere afzet

In januari 2012 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 16 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het bedrag aan verkopen groeide op de binnenlandse markt met 21 procent en op de exportmarkt met 13 procent. De omzettoename kwam voor een belangrijk deel voor rekening van een flink hogere afzetprijs. Verder had een gunstig kalendereffect van een werkdag meer een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag steeg de afzet licht in vergelijking met januari 2011.

In januari had de aardolie-industrie met bijna 30 procent veruit de sterkste omzettoename. Deze onderliggende branche werd gevolgd door de chemische industrie, waar het bedrag aan verkopen 10 procent hoger was. In de overige twee subbranches lagen de omzetten beneden het niveau van januari vorig jaar.

Waarden orderontvangsten omlaag

De waarden van de ontvangen orders in de chemische en de farmaceutische industrie waren in januari 2012 respectievelijk bijna 1 en ruim 16 procent lager dan een jaar eerder. De chemische industrie deed op de binnenlandse markt de beste zaken: hier haalde zij voor 5,5 procent meer aan orders binnen. Over de grens waren de orderontvangsten van deze subbranche ruim 3,5 procent lager. De lagere orderontvangsten van de farmaceutische industrie kwamen voor een belangrijk deel op conto van het binnenland. Daar werd voor ruim 21 procent minder aan orders ontvangen. Over de grens waren de orderontvangsten van deze onderliggende branche bijna 16 procent lager dan in januari 2011.

Afzetprijs blijft stijgen

In januari 2012 werden de producten van de branche bijna 11 procent duurder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In het binnenland steeg de afzetprijs minder dan in het buitenland.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches vertoonden sterke gelijkenis met die in de afgelopen zes maanden. Opnieuw stegen de olie- en de chemische producten, met respectievelijk ruim 21 en ruim 4 procent, het hardst in prijs. De farmaceutische en de rubber- en kunststofproductenindustrie voerden met respectievelijk bijna 1,5 en ruim 2,5 procent beduidend minder sterke prijsstijgingen door ten opzichte van een jaar eerder.

Meer geproduceerd

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie produceerde in januari 2012 meer dan een jaar eerder. Het productievolume per werkdag was ruim 1,5 procent hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Ook interessant:

  1. Opening polymersciencepark Zwolle
  2. video: Grote brand in fabriek Groningen
  3. video: Techniekles van Shell technoloog
  4. nieuws: Infomoment Tetraproject ‘Effluent polishing met behulp van algen’
  5. nieuws: TU Eindhoven maakt menselijk bot in laboratorium

Redactie

De redactie plaatst nieuws, onderzoeksresultaten over de Nederlands industrie, productie processen en ontwikkelingen binnen de techniek. Mist u nieuws? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen van Redactie >

Plaats een reactie