Mkb’er valideert scheidingstechnologie met industriepartner


Hoe haal je aceton uit een mengsel van plantaardige oliën? Destilleren is een optie, maar dat kost veel tijd, geld en energie. SolSep, een membranenmaker uit Apeldoorn, heeft een alternatief: nanofiltratie. Het bedrijf kon zijn membranen met succes testen bij IOI Loders Croklaan, een verwerker van plantaardige oliën. De membranen halen de bottleneck uit het proces en besparen ook nog eens energie.

Petrus Cuperus, eigenaar van SolSep, is blij dat hij in een Technoproject kon samenwerken met een groot bedrijf: ‘We moeten zelf de markt ontwikkelen. Dat gaat het best samen met de eindgebruiker.’ SolSep gebruikt membraanfiltratie om aceton uit de olie van Loders Croklaan te halen. Cuperus: ‘Ze doen dat nu met behulp van destillatie. Ons membraan komt vóór de destillatiestap. Daardoor halen we al de helft van de aceton uit het oliemengsel.’

Opzet: scan, membraan, resultaat, membraan

Natuurlijk verandert een bedrijf niet zomaar zijn proces. Daarom ging SolSep stap voor stap te werk. Met een quickscan bepaalde SolSep welk membraan het meest kansrijk zou zijn. Daarna voerden ze een pilot op kleine schaal uit. Met de resultaten uit deze pilot konden ze een tweede experiment doen. Cuperus: ‘We keken hoe goed we de aceton uit verschillende oliemengsels konden halen, hoe hoog we de temperatuur en de druk konden opvoeren en hoe het zat met eventuele vervuiling of slijtage.’

Resultaten: druk kan omhoog tot 35 bar

De resultaten waren veelbelovend. Er bleken niet veel verschillen tussen diverse oliemengsels te zijn en de druk over het membraan kon opgevoerd worden tot 35 bar. SolSep en IOI Loders Croklaan gaan nu verder met een grotere pilot in de fabriek. Cuperus: ‘Als die pilot goed verloopt, kunnen we de boel opschalen naar het hele proces.’

IOI Loders Croklaan werkt graag samen

Bart Driesten van IOI Loders Croklaan legt uit waarom zijn bedrijf graag met de proef meedoet: ‘Het mooie van membraanfiltratie is dat het geen kritische processtap is. Als het membraan onverhoopt niet zou werken, wat natuurlijk niet de bedoeling is, dan trekt de destillatiekolom het wel recht. Daardoor kunnen we redelijk gemakkelijk experimenten uitvoeren.’

Bottleneck eruit én energie bespaard

En de energiebesparing van dertig procent? Driesten: ‘Als je puur naar de energiewinst kijkt, dan betaalt het zich niet uit. Het gaat er ons om dat we minder hoeven te destilleren en de bottleneck uit ons proces halen. Dat het ook nog eens energie bespaart, is mooi meegenomen.’ Bart Manders van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die het kennisnetwerk over scheidingstechnologie NL GUTS (zie kader) ondersteunt, vult aan: ‘Energiebesparing maakt de techniek interessant voor bedrijven die een meerjarenafspraak  hebben met de overheid om energie te besparen. De meerjarenafspraken leveren een belangrijke bijdrage aan realiseren van de doelstellingen in het Energieakkoord. Vanuit RVO.nl en de kennisnetwerken verspreiden we daarom kennis over ontwikkelingen als deze.’

Proefopstelling te huur

Cuperus laat nog even een van de proefopstellingen zien. De filtermodule, de destillatiekolom, de thermostaat en twee vaten voor de eindproducten passen bij elkaar op een stuk van een paar kubieke meter. Cuperus: ‘Deze module kunnen we ook verhuren aan bedrijven die eens willen testen met onze filters. We werken graag samen met anderen. Laat het me weten, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe markten.’

 

Over membraanbouwer SolSep

Naam: SolSep

Specialiteit: het maken van membranen voor ultrafiltratie en nanofiltratie. De membranen zijn bij uitstek geschikt om organische oplosmiddelen uit een vloeistof te halen.

Oplosmiddelen die gefilterd kunnen worden: onder andere hexaan, ethylacetaat, aceton, MEK, ethanol, tolueen, benzeen, propyleenoxide. Maar ook stoffen als NMP, THF, DMF en DMAc.

Klanten: Verwerkers van plantaardige oliën zoals IOI Loders Croklaan, producenten van natuurlijke kleurstoffen en farmaceutische en chemische bedrijven.

Meer informatie: www.solsep.com

 

Over scheidingsexperts NL GUTS

Naam: NL GUTS – Group of Users of Technology for Separation in the Netherlands

Doel: onafhankelijk kennisnetwerk op het gebied van scheidingstechnologie. RVO.nl heeft een samenwerkingsovereenkomst met het netwerk in het kader van de energieconvenanten MJA3 en MEE, die RVO.nl uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Ook bekend van: de technoprojecten. NL GUTS ondersteunt deze projecten financieel en werkt samen met het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology). Bij een technoproject werkt een klein bedrijf samen met een groot bedrijf, zoals SolSep en IOI Loders Croklaan.

Leden: Meer dan dertig bedrijven zijn lid. Van olie- en gasreuzen tot kleine voedingsmiddelenbedrijven en ingenieursbureaus.

Meer informatie: www.rvo.nl/onderwerpen/tools/kennis/kennisnetwerken/nl-guts

LinkedIn-groep: www.linkedin.com/groups/NLGUTS-5163875/about

 

Ook interessant:

  1. Industrie vreest tekort aan zoet water
  2. Meegroeien met de Duitse maakindustrie
  3. Nieuwe website DuurzamerEten toont verduurzamingsactiviteiten agrofoodketen
  4. Lagere productie industrie
  5. nieuws: Vasculuminator prikt beter – zorg innovatie

Redactie

De redactie plaatst nieuws, onderzoeksresultaten over de Nederlands industrie, productie processen en ontwikkelingen binnen de techniek. Mist u nieuws? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen van Redactie >

Plaats een reactie