Doelgericht innoveren met Auto Innovation Method


Riaan Schmuhl werkt als programmamanager procesintensificatie bij AkzoNobel. Om de bestaande processen onder de loep te nemen en nieuwe processen te ontwerpen, gebruikt hij AIM, de Auto Innovation Method. Wat houdt AIM in? En hoeveel (milieu)winst valt er te halen? Een interview met Riaan Schmuhl aan de hand van zes vragen.

Wat is AIM?

“AIM is een gestructureerde methode waarmee je op een systematische manier nieuwe processen kunt ontwerpen en oude processen kunt verbeteren. Door AIM ben je minder afhankelijk van geluk en van ‘brain waves’. We gebruiken AIM in onze fabrieken en binnen R&D sinds 2013. Elke keer dat we AIM gebruiken, evalueren we en verbeteren we de methode.”

Hoe werkt het?

“We draaien het innovatieproces om. We denken niet meer ‘old school’ vanuit het lab, maar gaan uit van de fabriek. Ik kan dat het beste in de volgende stappen omschrijven.”

Innovatie op de ‘old school’-manier: lab eerst

1. Proof of principle

2. Proof of concept

3. Business case / small scale

4. Demo

5. Field test on site / parallel lab tests

6. Scale up

7. Implementation

Innovatie met behulp van AIM: fabriek eerst

1. Defining goal statement and key limitations with operations.

2. Identifying fundamental phenomena with operations.

3. Assessing of current driving forces.

4. Identifying alternative driving forces.

5. Translating driving forces into functions and equipment.

6. Delivering new equipment lists for operations and conceptual new processes for RD&I.

“Na de zes stappen van AIM gaan we verder met de ‘proof of principle’ van de ‘old school’-manier. Het grote verschil is dat we met AIM meer gefocust zijn.”

Dat klinkt wat abstract. Kun je een concreet voorbeeld geven?

“Neem het scheiden van keukenzout en water. Dat gaat van oudsher met behulp van verdamping, maar je zou zout en water ook met behulp van vloeistofkristallisatie of met membranen kunnen scheiden. Als we de zes stappen uit het lijstje van AIM doorlopen, dan krijgen we bijvoorbeeld het volgende.”

1. Doel: scheiden van zout en water.

2. Fundamenteel fenomeen: verdamping.

3. Huidige drijvende kracht: verschil in verdampingssnelheid tussen water en zout.

4. Alternatieve drijvende kracht: verschil in oplosbaarheid of doorlaatbaarheid.

5. Nieuwe methode: vloeistofkristallisatie of membraanfiltratie.

6. Nieuwe apparatuur en proceslijn voor vloeistofkristallisatie of membraanfiltratie.

Klinkt logisch, maar hoe bedenk je die alternatieve processen?

“Dan kom je op de kern van AIM. We organiseren een workshop met alle betrokkenen: R&D’ers, procesexperts, mensen uit de fabriek, specialisten van bepaalde technieken, iedereen zit bij elkaar. Onder leiding van een facilitator identificeren we kansen en ontwikkelen we ideeën op een gestructureerde manier. En daar blijft het niet bij. We kijken ook of we partners nodig hebben, we schrijven voorstellen voor het management en we zorgen dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn om het project te starten.”

En? Werkt het?

“Ja. Dankzij AIM hebben we op de korte, middellange en lange termijn weer een mooi aantal producten en processen in de pijplijn zitten. Samen vormen ze de basis voor onze procestechnologie strategie. De kracht van AIM is dat het bottom-up werkt.”

Kunnen andere bedrijven ook gebruikmaken van jullie expertise met AIM?

“Ja, ze kunnen me het beste even mailen via riaan.schmuhl@akzonobel.com. En AIM is ook beschikbaar via de co-ontwikkelaar Traxxys: henk.akse@traxxys.com.”

Bijdrage aan energie-efficiëntie

Onderdeel van het innovatieproces met behulp van AIM is de stap van procesintensificatie: het daadwerkelijke ontwerp van een nieuw proces of installatie. Procesintensificatie leidt vaak tot meer efficiëntie en energiebesparing. Het is daarom een belangrijk aandachtspunt van sectoren die deelnemen aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3 en MEE). Bedrijven worden hierbij ondersteund door het Netwerk Procesintensificatie (PIN-NL) en de MJA3- en MEE-programma’s. RVO.nl voert deze programma’s uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De meerjarenafspraken leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Ontwikkeling AIM

AkzoNobel gebruikt AIM, de Auto Innovation Method, sinds 2013 intensief. AIM komt voort uit de ‘Blue Print’-methode van DSM. De evolutie van AIM door de jaren heen:

2000 – 2007: DSM ontwikkelt Blue Print.

2007: Traxxys, een adviesbureau voor de procesindustrie, krijgt een licentie om Blue Print te gebruiken, samen met de hoogleraren prof.dr.ir. H. van den Berg (UT), A.I. Stankiewicz (TUD) en A.A.H. Drinkenburg (TUE)

2007 – 2012:  Dit team voert 41 quickscans en 5 dieptescans uit in de chemiesector, daarbij deels gesponsord door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (toen: Agentschap NL).

2011 – 2013: Traxxys analyseert de scanresultaten en voegt een wezenlijk nieuw element toe: de omkering van het innovatieproces: ‘plant first’ in plaats van ‘lab first’.

2013 – 2014: AkzoNobel en Traxxys presenteren de doorontwikkelde versie van Blue Print in een aantal interne pilot-workshops zodat het verder evolueert tot AIM. De chemische businessunit van AkzoNobel gaat met AIM aan de slag.

2014 – 2015: Het chemische onderdeel van AkzoNobel gebruikt AIM voor het ontwikkelen van de procestechnologie-strategie.

2015: AkzoNobel vertelt in Duurzaam Geproduceerd over procesintensificatie en AIM. In oktober houdt AkzoNobel een presentatie over het gebruik van AIM bij de innovatie van chemische processen op het 10e European Congress of Chemical Engineering in Nice.

Ook interessant:

  1. Meegroeien met de Duitse maakindustrie
  2. Nieuwe website DuurzamerEten toont verduurzamingsactiviteiten agrofoodketen
  3. Snelst accelererende full hybrid ter wereld
  4. techniek: Investeringen innovatie straks aftrekbaar
  5. Antarcticavoertuig op zonne-energie voor reis naar einde van de wereld

Redactie

De redactie plaatst nieuws, onderzoeksresultaten over de Nederlands industrie, productie processen en ontwikkelingen binnen de techniek. Mist u nieuws? Neem dan contact met ons op.

Meer artikelen van Redactie >

Plaats een reactie